Energetska efikasnost seminar – montažne kuće

Direktor i tehnička lica iz naše firme su prošli  seminar klastera drvoprerađivača o energetskoj efikasnosti i u zadatoj temi naravno sa akcentom na drvo kao materijal u upotrebi.

energetska efikasnost seminar 3

Predavači su bili vrhunski stručnjaci u oblasti drveta i u oblasti energetske efikasnosti. Sa krajnje desne strane na fotografiji Dr Tatjana Kočetov Mišulić, dig.

Dr Tatjana Kočetov Mišulić, dig

docent na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Kao član Katedre za konstrukcije, nosilac je predmeta na osnovnim akademskim i na master studijama na odsecima za građevinarstvo i arhitekturu. Učestvovala u 14 naučno itraživačkih projekata u zemlji i 5 u inostranstvu. Istraživačkim radom bavi se u oblasti ispitivanja tehničkih svojstava drveta i uvođenja klasa čvrstoće, ispitivanja veza i konstrukcija od drveta na statička i dinamička opterećenja. Objavila oko 75 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Jedan od prevodilaca i stručnih redaktora Evrokoda 5.

energetska efikasnost seminar 2

Dr Zdravko Popović,

redovni profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno na funkciji prodekana za finansije Šumarskog fakluteta Univerziteta u Beogradu. Rukovodio i učestvovao na projektima vezanim za razvoj novih drvnih proizvoda u cilju boljeg korišćenja drvne sirovine i unapređenja izvoza prerade drveta, kao i na istraživanjima svojstava i kvaliteta drveta. Do sada je objavio oko 125 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu, 1 udžbenik, 1 zbirku rešenih zadataka i učestvovao u izradi 5 monografija nacionalnog značaja.

 energetska efikasnost seminar

Dr.sc. Hrvoje Trukulin,
redovni profesor na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nosilac je kolegija Drvo u graditeljstvu, Tehnologija drvnih proizvoda za graditeljstvo i Modifikacije drva. Istraživački radi na području kvaliteta i postojanosti drvnih proizvoda za graditeljstvo – fotodegradacija, fizikalna i konstrukcijska zaštita kao i lepljenje i površinska obrada. Naučno deluje u Velikoj Britaniji, Švajcarskoj i Nemačkoj, urednik i recenzent naučnih časopisa. Ovlašćeni je sudski veštak. Osnivač i voditelj akreditovanog i ovlašćenog Laboratorija za drvo u graditeljstvu (LDG) Šumarskog fakulteta.

energetska efikasnost seminar 4

Dr Vojislav Kujundžić,dia
redovni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu u penziji. Redovni član Odeljenja AGG Srpske inženjerske akademije od 2002. godine. Vodio je ili sarađivao u radu na realizaciji više naučno-istraživačkih projekata iz oblasti stanovanja i prefabrikovane gradnje primenom proizvoda drvne industrije poverenih Arhitektonskom fakultetu. Autor je industrijalizovanog sistema pod nazivom Laki krovni vezači kao i više pisanih dela iz oblasti projektovanja konstrukcija u drvetu.

Energetska efikasnost naročito u oblasti izgradnje montažnih kuća će biti jedna od naših budućih tema u kojoj ćemo svih zainteresovanima obrazložiti suštinu važnosti ove oblasti kako po dubini tako i u oblasti zaštite čovekove okoline.

 

Ostavite odgovor

*

Captcha Captcha Reload


Top call myhomecompany