Komunalno opremanje

PITANJE:

Kolika je cena po m² komunalnog opremanja parcele u  Novog Sadu  ili periferiji,  pitam jer sam sa teritorije Niša, ovde su mi cene poznate, ali me interesuju kakva je situacija u novom Sadu?

komunalije

NAŠ ODGOVOR:

To pitanje je vrlo diskutabilno jer su cene različite čak i u istim zonama. U zavisnosti, na konkretnoj parceli ne mora biti ista cena opremljenost kao na nekoj drugoj u istoj zoni jer možda u toj ulici nema vodovod i kanalizacija pa se na tom delu ne obračunava taj deo naknade. Da konkretizujemo. Najkraći put do ovog odgovora je da znate tačno koji je broj parcele za koju vas zanima naknada i da telefonom pozovete JAVNO PREDUZEĆE ZA IZGRADNJU GRADA NOVOG SADA, Novi Sad, Stevana Branovačkog 3, broj telefona centrala 021/4889-100 ; 021/4889-101 ili fax: 021/4889-342 ili centar za automatsko upravljanje saobraćajem Bulevar Cara Lazara 3, Novi Sad na telefone 021/423-676, 021/6623-49.

ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA NOVOG SADA

Tu ćete dobiti konkretniji odgovor ali ne potpuno tačan jer za to bi morali popuniti određene obrasce koje zvanično predajete imate sledeće dokumente: građevinska dozvola, tj. lokacijska dozvola, glavni projekat, izveštaj o tehničkoj kontroli, itd. ali to vam u ovom momentu nije potrebno no ako vas baš sve to zanima – obrazac zahtev za obračunavanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta kao i neke druge stvari možete skinuti na našoj download sekciji.

MHC

Top call myhomecompany