Iskustvo iz Beograda

Ovaj kratak snimka govori o našim kupcima iz Beograda gospođi Radosavljević Radosavi i Žići koji su izrazom lica, u par rečenica preneli svoje razmišljanje o našoj firmi i o našem radu, odnosu sa majstorima za vreme izvođenja radova i sveukupnoj slici naše firme u njihovim očima i srcima pre svega…

Top call myhomecompany