Istorija crepa

Počeci prave industrijske proizvodnje glinenog crepa vezuju se za industrijsku revoluciju u Engleskoj 1805 godine. Crep je bio loš izolator  tako da su majstori pokrivali krov pod onim nagibom koji je omogućavao jednostavno odvođenje kišnice. Četrdeset godina kasnije 1844. vlasniku jednog kamenoloma… Vrlo je važno da se pozna ta tematika i kakav crep mi ugrađujemo u naše montažne kuće.

Top call myhomecompany