Zastupanje

zastupanje montazne kuce 1Poštovani, zainteresovani potencijalni saradnici za zastupanje u prodaji naših montažnih kuća!
Svim zainteresovanim firmama, ili pojedincima a prvenstveno onima čija je delatnost slične prirode i karaktera tj. vezana je za nekretnine i građevinarstvo,  nudimo mogućnost da pod određenim uslovima sa nama sklope ugovor o poslovno tehničkoj saradnji, a vezano za prodaju montažnih kuća i ugovaranje izrade projektne dokumentacije. Oni koji budu ostvarili uslove za zastupništvo biće javno deklarisani na našem sajtu i njihovi podaci će biti zvanični. Nivo ovlaštenja biće definisan u ugovoru, a naknada za određeni posao, visina honorara – provizije i momenat isplate istog biće dogovorena na sastanku i definisana u ugovoru. Trenutno prihvatamo zahteve za zastupanje iz svih gradova osim iz Novog Sada. Zainteresovani treba da budu profesionalci u ovome poslu, a moraće da prođu jednodnevni seminar vezan za ovu materiju i da konkretno potvrde svoje poznavanje materije i adekvatno ophođenje sa klijentima. Prednost imaju agenti za nekretnine, projektni biroi i drugi.

zastupanje montazne kuce 2Postupak je vrlo jednostavan, popunite podatke koje tražimo u zavisnosti od toga da li ste pravno ili fizičko lice i pošaljite nam ih, te sačekajte naš odgovor i prvi kontakt je ostvaren. Posle toga ćemo vas pozvati na intervju i dalje ćete biti upoznati sa procedutom u neposrednom kontaktu sa osobom koja je zadužena za taj deo posla. Ukoliko ste zainteresovani za honorarni posao ili dopunski gde biste mogli ostvarivati ne male agencijske provizije za svoj učinak, popunite niže postavljeni obrazac i sačekajte da vam odgovorimo. Unapred se radujemo saradnji sa sposobnim i ambicioznim ljudima. Hvala, čujemo se.

“MY HOME COMPANY” – DOO NOVI SAD

 

ZA FIZIČKA LICA ZA PRAVNA LICA

Vaše prezime, ime oca, vaše ime

Vaš JMBG i registarski broj iz lične karte

Adresa stanovanja (grad, ulica, broj)

Vaš e-mail

Kontak telefon (poželjno mobilni)

U kom gradu želite da zastupate našu firmu?

Da li ste do sada bili osuđivani i ako jeste, zbog čega? Da li se protiv vas trenutno vodi sudski postupak?

KRATAK CV: Napišite nam ukratko da li ste imali radnog iskustva u ovakvim ili sličnim poslovima, da li ste trenutno zaposleni i gde kao i koji stepen obrazovanja posedujete. Izdvojite osobine za koje smatrate da Vam mogu pomoći da ovaj posao uspešno obavljate.

Registar

Matični broj

Poslovno ime

Adresa pravnog lica (grad, ulica, broj)

Svojsvo u kome nastupate ispred pravnog lica koje ste naveli?

Vaše prezime, ime oca, vaše ime

Vaš e-mail

Kontak telefon pravnog lica (poželjno fiksni)

U kom gradu želite da zastupate našu firmu?

KRATAK CV: Napišite nam ukratko čime se bavi pravni subjekt ispred koga podnosite zahtev, da li ste imali radnog iskustva u ovakvim ili sličnim poslovima kao i koji stepen obrazovanja poseduje Vaš kadar. Izdvojite osobine koje smatrate da Vašem pravnom subjektu omogućuju da ovaj posao uspešno obavlja.

Top call myhomecompany